Вівторок
16.10.2018
13:45
Вітаю Вас Гість
RSS

Вивчаємо економіку разом
(сайт вчителя економіки та правознавства Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2)

Меню сайту

Наше опитування
Вам подобається мій сайт?
Всього відповідей: 527

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2013 » Листопад » 12 » Монетарний огляд
20:22
Монетарний огляд
Ситуацію у грошово-кредитній сфері, що спостерігається упродовж року, в цілому можна охарактеризувати як стабільну. Про це зокрема свідчить тенденція до зниження інфляції. Її рівень як у річному обчисленні, так і з початку року лишається одним з найнижчих в історії України.

Ситуація на валютному ринку також залишається врівноваженою. Безготівковий курс гривні відносно долара змінювався у вузькому діапазоні від 7,9941 до 8,1045 грн./дол. США. На готівковому сегменті ринку гривня за операціями з продажу населенню доларів США знецінилася – до 8,19 грн./дол. США у жовтні поточного року.
Стабільна грошова одиниця, а також вживання заходів, спрямованих на розвиток та посилення стійкості банківської системи, сприяли продовженню тенденцій до розширення ресурсної бази банків. Зокрема, обсяг депозитів населення в першому півріччі 2012 року збільшився на 10,3%, вклади в національній валюті зростали вдвічі більшими темпами порівняно з коштами в іноземній валюті.

З метою нівелювання потенційних ризиків для стабільності грошової одиниці та забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку НБУ вживалися заходи щодо подальшого зниження доларизації економіки (зокрема, через поглиблення диференціації нормативів обов’язкового резервування) та стимулювання банків до відповідальнішого ставлення щодо управління власною ліквідністю (через оптимізацію порядку формування обов’язкових резервів на початок дня та умов звернень банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт).
В умовах обмеженості доступу до зовнішніх джерел фінансування посилилася необхідність активного використання внутрішніх джерел акумулювання коштів. З метою підтримки зацікавленості інвесторів в облігаціях внутрішньої державної позики в іноземній валюті в червні було ухвалено рішення щодо дозволу банкам зараховувати в покриття обов’язкових резервів зазначені інструменти в розмірі 10% їх номінальної вартості в гривневому еквіваленті, а також щодо випуску казначейських зобов’язань номінованих у валюті для залучення готівкових коштів населення.

Платіжний баланс України
Платіжний баланс України протягом перших п’яти місяців поточного року демонстрував тенденцію до покращення. Так, якщо в лютому дефіцит зведеного балансу зменшився до 55 млн дол. США з 889 млн дол. США у січні, то надалі мав місце профіцит.
У серпні 2012 року профіцит платіжного балансу України було сформовано на рівні 615 млн дол. США насамперед у результаті значних залучень інвестиційних та кредитних ресурсів до реального сектору. Відповідно зменшився до 4,3 млрд дол. США кумулятивний 12-місячний дефіцит зведеного платіжного балансу.

Рахунок поточних операцій. У серпні 2012 року від’ємне сальдо поточного рахунку збільшилося до 1,5 млрд дол. США. Зростання дефіциту було зумовлене насамперед зростанням виплат за доходами від інвестицій порівняно з липнем на 323 млн дол. США. Кумулятивний за останні 12 місяців дефіцит поточного рахунку операцій становив 13,6 млрд дол. США.
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. У серпні поточного року додатне сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій залишилося на рівні попереднього місяця – 2,1 млрд дол. США. Саме приплив прямих іноземних інвестицій та кредитів до реального сектору став визначальним для формування профіциту. Кумулятивний за останні 12 місяців профіцит рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій зріс до 9,3 млрд дол. США.
Обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій з початку року становив 5,4 млрд дол. США, що на 16,9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Переважна більшість коштів (92%) була залучена реальним сектором економіки. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у серпні збільшився до найвищого рівня за останні 6 місяців – 875 млн дол. США.
Формування додатного сальдо операцій за кредитами та облігаціями в розмірі 2,1 млрд дол. США було зумовлене насамперед залученням коштів реальним сектором на світових фінансових ринках. У серпні чисті залучення цього сектору становили 680 млн дол. США, з початку року – 3,9 млрд дол. США. Залучення банківського сектору за всіма інструментами продовжували перевищувати виплати (у серпні – на 177 млн дол. США, з початку року – на 2,1 млрд дол. США).
Приріст готівкової валюти поза банками зменшився до 659 млн дол. США. За період спочатку року цей показник становив 3,6 млрд дол. США, що на 38,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.
У серпні Національний банк України та Уряд здійснили виплати за основною сумою кредиту МВФ у розмірі 920 млн дол. США. У результаті за рахунок операцій платіжного балансу резервні активи в серпні зменшилися на 3 005 млн дол. США – до 30,0 млрд дол. США, що достатньо для фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Грошово-кредитна політика
Відповідно до «Основних засад грошово-кредитної політики на 2012 рік» Національний банк України, здійснюючи регулювання грошово-кредитного ринку, зважав на необхідність не лише досягнення визначених інфляційних орієнтирів, а й формування системних передумов для підтримки стабільного низькоінфляційного середовища та забезпечення стійкості грошової одиниці України до зовнішніх потрясінь. З урахуванням цього, вживалися заходи за такими напрямами.
Посилення координації грошово-кредитної політики НБУ та фінансової політики Уряду. Традиційна для минулих років формальна координація (через розроблення та виконання загальнодержавних програм, документів та планів) у поточному році була істотно посилена за рахунок активізації безпосередніх контактів як між першими керівниками Національного банку України та Уряду, так і на рівні керівників середньої ланки.
Удосконалення монетарних інструментів та механізмів.
Основні зусилля в цій площині були спрямовані на:
а) посилення процентних важелів впливу (які в перспективі мають відігравати головну роль у процесі грошово-кредитного регулювання) через підвищення дієвості облікової ставки. Зокрема, починаючи з другої половини травня вартість основних операцій з рефінансування (щотижневі тендери на термін до 14 днів) за наявності відповідних ринкових передумов та попиту з боку банків визначається на рівні облікової ставки. Також передбачається наближення ставок за іншими інструментами рефінансування (тендери на термін понад 14 днів) до облікової ставки та тісна ув’язка їх змін залежно від зміни облікової ставки;
б) удосконалення механізмів та процедур підтримки ліквідності банків. Так, в умовах зниження ліквідності міжнародного ринку капіталу вітчизняні банки мали обмежені можливості рефінансування наявної заборгованості або отримання нових позик на зовнішньому ринку капіталу. Разом з цим, вітчизняний фондовий ринок з точки зору виконання притаманних йому функцій все ще залишається нерозвиненим, невеликим за своїми розмірами і недостатньо ефективним та не дає змоги банкам у повному обсязі забезпечити підтримку своєї ліквідності на внутрішньому фінансовому ринку.
Ураховуючи вищевикладене, Національний банк України вжив превентивних заходів для запобігання можливих проявів нестабільності та зниження ліквідності банків. Зокрема, у першому півріччі поточного року було збільшено:
- можливі терміни проведення операцій прямого репо – у січні з 30 до 60 днів, а у червні – до 90 днів. Також у лютому були скасовані окремі обмеження на проведення таких операцій;
- максимальні терміни надання банкам коштів рефінансування шляхом проведення тендерів – з 90 днів до 360 днів.
Одночасно з метою нівелювання окремих чинників виникнення волатильності на міжбанківському ринку та стимулювання банків щодо більш відповідального ставлення до управління власною ліквідністю, у червні було оптимізовано порядок та умови звернення банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт.
Також була ухвалена нова редакція Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, що: а) вдосконалило окремі технічні аспекти проведення операцій з регулювання ліквідності банків; б) збільшило оптимізацію вимог з формування банками обов’язкових резервів, яке було спрямовано на:
- стимулювання зниження доларизації економіки – у поточному році двічі (з 31.03.2012 року та з 30.06.2012 року) збільшувалися нормативи обов’язкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті, тоді як нормативи за залученими коштами в національній валюті лишилися на нульовому рівні;
- створення умов для більш гнучкого управління банками власною ліквідністю шляхом поступового зменшення частки обов’язкових резервів, яку банки мають формувати на окремому рахунку в Національному банку. Зокрема в поточному році цей показник зменшувався двічі і з 31.05.2012 року він становить 50% порівняно з 70% на початок року.
Крім того, з метою упередження виникнення волатильності на міжбанківському кредитному ринку, НБУ одночасно зі зменшенням частки обов’язкових резервів на окремому рахунку збільшував частку обов’язкових резервів, яка має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України. Цей показник у поточному році збільшувався тричі і з 30.06.2012 року він становив 50% порівняно з 25% на початок року.

Ліквідність банківської системи та її регулювання
За умов суттєвого уповільнення цінової динаміки дії Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи упродовж поточного року переважно спрямовувалися на збалансування ситуації на грошово-кредитному ринку та стимулювання кредитної активності комерційних банків.

Відображенням цього є динаміка коррахунків банків у Національному банку України, середньоденний обсяг яких у першому півріччі 2012 року був більшим порівняно з другим півріччям минулого року на 23,1% і становив 19,7 млрд грн. Характер операцій з регулювання ліквідності був достатньо гнучким і змінювався залежно від конкретних умов функціонування грошово-кредитного ринку.
Зокрема, у І кварталі 2012 року в умовах зниження інфляційного тиску та необхідності стимулювання кредитної активності банків у структурі операцій з регулювання ліквідності переважали операції з її підтримки. Зокрема, їх обсяг у цей період становив 10,5 млрд грн. Одночасно обсяг операцій з мобілізації коштів становив 1,8 млрд грн.
Разом з тим, упродовж другого кварталу Національний банк активізував проведення операцій з мобілізації коштів. Їх обсяг за цей період становив 14,5 млрд грн., обсяг операцій з підтримки ліквідності – 16,5 млрд грн.
У цілому загальний обсяг операцій з рефінансування банків за перше півріччя 2012 року становив 27,0 млрд грн. (у відповідному періоді минулого року – 1,8 млрд грн.), з них обсяг операцій прямого репо – близько 74%, або 19,9 млрд грн. Обсяг повернення заборгованості за раніше наданими Національним банком кредитами за цей період становив 27,7 млрд грн. Загальний обсяг операцій з мобілізації коштів за перше півріччя поточного року становить 16,3 млрд грн., обсяг повернення коштів за цими операціями – 21,4 млрд грн.
Здійснюючи операції на відкритому ринку Національний банк у першому півріччі 2012 року придбав державні облігації України на загальну суму 11,3 млрд грн. (сума за номінальною вартістю), із них через механізм двостороннього котирування – 1,6 млрд грн.
Продаж державних цінних паперів зі свого портфеля Національний банк здійснював лише через механізм двостороннього котирування. Обсяг таких операцій за цей період за номінальною вартістю становив 1,9 млрд грн. Додатковим чинником збільшення ліквідності було зменшення обсягу коштів обов’язкових резервів (за перше півріччя 2012 року – на 1,9 млрд грн.), які банки мають формувати на окремому рахунку в Національному банку. Так у червні на цьому рахунку обліковувалося 5,3 млрд грн. порівняно з 7,2 млрд грн. за станом на початок року.
Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у встановленому нормативі, в червні поточного року становив 15,7 млрд грн.
Значний вплив на ліквідність банківської системи здійснювали інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти.
Так сальдо інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку за перше півріччя 2012 року було від’ємним і становило 1,3 млрд дол. США (в еквіваленті), що призвело до вилучення з обігу коштів на суму 10,4 млрд грн.
Також до суттєвого зниження ліквідності банків в окремі періоди призводив вплив автономних чинників (динаміка коштів Уряду, приріст готівки), який протягом першого півріччя 2012 року був нерівномірним. Зокрема, обсяг готівкової гривні в обігу (з урахуванням коштів у касах банків) протягом першого півріччя 2012 року збільшився на 8,8 млрд грн.
Що стосується фіскальних чинників, то з одного боку Уряд використовував кошти, залучені на внутрішньому та зовнішньому ринках (у тому числі шляхом розміщення облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, та єврооблігацій), для фінансування внутрішніх потреб після їх конвертації в гривню. Сальдо продажу Урядом іноземної валюти Національному банку за підсумками першого півріччя 2012 року становило 0,6 млрд дол. США, що призвело до випуску в обіг 4,8 млрд грн.
З іншого боку, залишки коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку протягом першого півріччя поточного року збільшилися в 2,7 рази – до 5,6 млрд грн., що було чинником зменшення ліквідності банківської системи.
У результаті дії усіх наведених чинників загальний обсяг коррахунків банків з початку поточного року за станом на 01.07.2012 року зменшився на 15,9% – до 18,5 млрд грн.

Процентна політика НБУ
Для стимулювання процесів економічного зростання Національний банк застосовував також і важелі процентної політики. З метою підтримки ринкових тенденцій щодо здешевлення вартості кредитів Національний банк з 23.03.2012 року знизив на 0,25 п. п. – до 7,5% річних облікову ставку, яка є базовою ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку.
Також протягом першого півріччя 2012 року Національний банк тричі знижував ставки за постійно діючими механізмами рефінансування овернайт (на 0,25 п. п. кожного разу) – до 8,5% та до 10,5% за забезпеченими та незабезпеченими (бланковими) кредитами відповідно.
Відповідно знижувалися середньозважені процентні ставки за тендерними кредитами Національного банку (до 7,5% у червні 2012 року з 11,4% у грудні 2011 року) та операціями прямого репо (до 7,8% з 12,0% відповідно).

Утім ситуативні короткострокові чинники, пов’язані з ситуацією на зовнішніх ринках (зокрема, суттєві коливання валютної пари долар – євро), а також з перерахуванням значних сум квартальних податкових платежів до бюджету, були каталізатором збільшення вартості коштів. Зокрема, у червні поточного року збільшилися середньозважені процентні ставки за:
- кредитами в національній валюті – до 17,7% порівняно з 14,5% у травні 2012 року та з 17,2% у грудні минулого року;
- депозитами в національній валюті – до 11,5% порівняно з 9,5% у травні 2012 року та з 11,1% у грудні минулого року;
- угодами на міжбанківському кредитному ринку – до 15,8% порівняно з 5,8% у травні 2012 року та з 9,5% у грудні минулого року, зокрема за кредитами овернайт до 15,3% порівняно з 5,5% та з 6,8% відповідно.
Також у червні збільшилася середньозважена процентна ставка за кредитами в іноземній валюті до 8,6% порівняно з 7,6% у травні 2012 року та з 8,4% у грудні минулого року. Натомість відповідний показник за депозитами в іноземній валюті зменшився до 5,4% порівняно з 6,0% та з 5,7% відповідно.

Базові гроші, грошова маса та її складові
Динаміка грошової пропозиції була адекватною процесам, що відбувалися на макроекономічному рівні. Монетарна база протягом першого півріччя 2012 року збільшилася на 1,4% – до 243,2 млрд грн. З урахуванням активізації процесів мультиплікації коштів, такий приріст монетарної бази, з одного боку, був цілком достатнім для обслуговування процесів економічного розвитку, а, з іншого – не провокував накопичення монетарних ризиків стабільності грошової одиниці.
 
Збільшення грошового мультиплікатора (до 2,92 за станом на 01.07.2012 року порівняно з 2,86 за станом на початок поточного року) відображало посилення здатності банківської системи перерозподіляти наявні ресурси і забезпечувало більш прискорені темпи зростання грошової маси порівняно із монетарною базою. Протягом першого півріччя 2012 року грошова маса збільшилася на 3,6% – до 710,4 млрд грн.
Збільшення грошової маси відбувалося як за рахунок її депозитної, так і готівкової складової.
Так, обсяг готівки поза банками протягом першого півріччя 2012 року збільшився на 4,0% – до 200,4 млрд грн. Загальний обсяг депозитів протягом першого півріччя поточного року збільшився на 3,6% – до 506,9 млрд грн.
Такий приріст було забезпечено переважно за рахунок збільшення депозитів у національній валюті (на 4,8%). Депозити в іноземній валюті упродовж цього періоду збільшувалися помірнішими темпами (приріст становив 2,1%).
Позитивну динаміку депозитного портфеля банків досягнуто виключно за рахунок збільшення вкладів населення, які протягом поточного року зростали щомісячно і у серпні досягли 350 млрд дол. США. Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за станом на 01.07.2012 року збільшилася до 33,5% порівняно з 33,1% за станом на початок поточного року.
Кредити
Незважаючи на збільшення ресурсної бази банків та стимулюючий характер грошово-кредитної політики, кредитна активність банків поки що відновлюється недостатньо високими темпами.
В умовах заборони споживчого кредитування в іноземній валюті продовжували знижуватися залишки за кредитами, наданими населенню в іноземній валюті, – за перше півріччя 2012 року їх обсяг зменшився на 14,2%. Натомість залишки за кредитами, наданими в національній валюті, протягом цього періоду збільшилися на 5,7%.
У підсумку загальний обсяг кредитів, наданих населенню, за перше півріччя поточного року зменшився на 5,7% – до 185,0 млрд грн.
Активніше порівняно з населенням банківські кредити залучав корпоративний сектор. Загальний обсяг залишків кредитів, наданих суб’єктам господарювання, за перше півріччя 2012 року збільшився на 2,0% – до 608,9 млрд грн.
Такий приріст було забезпечено за рахунок збільшення обсягів кредитів, наданих у національній валюті (на 3,2%), у той час як залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, протягом цього періоду зменшилися на 0,3%.
У цілому залишки за кредитами банків за перше півріччя 2012 року збільшилися на 0,1% – до 793,9 млрд грн. Таке збільшення відбулося виключно за рахунок приросту обсягів кредитів, наданих у національній валюті, яке за цей період становило 3,7%. Натомість залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, зменшилися на 5,2%.
У той самий час кредитна діяльність банків супроводжувалася покращенням валютної структури наданих кредитів.
За станом на 01.07.2012 року частка кредитів в іноземній валюті в загальному їх обсязі знизилася з 40,7% до 38,6%. Зменшення доларизації кредитного портфеля банків сприяло підвищенню потенціалу банківської системи у протидії зовнішнім шокам.


* За матеріалами НБУ.
Переглядів: 684 | Додав: Alla-Petrivna | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Пошук

Календар
«  Листопад 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архів записів

Друзі сайту